POČETNA

Prigodom Velikog jubileja, dvijetisućite godine od rođenja Isusa Krista, svog utemeljitelja, Crkva je uočila potrebu da svoje socijalno naučavanje prikaže na sažet i pregledan način tako da svi mogu na lakši način doznati ono što o pojedinim pitanjima i problemima zastupa. Tako je nastala zbirka dokumenata Papinskog vijeća za pravdu i mir (Iustitia et pax) pod nazivom "Socijalna agenda". To je zbirka koja sadrži pojedine dijelove papinskih enciklika, apostolskih pisama i koncilskih dokumenata koji osvjetljavaju središnji pojam o pitanjima koja se odnose na politiku, gospodarstvo i kulturu. Izbor je poredan tematski prema najvažnijim temama katoličkog socijalnog nauka.
Agenda govori o katoličkom socijalnom nauku općenito, ljudskoj osobi, obitelji, socijalnom poretku, državi i njezinoj ulozi, gospodarstvu, radu i plaći, siromaštvu i dobročinstvu, okolišu, međunarodnom zajedništvu. Vidimo iz tema koje sadrži da je područje koje je obuhvatila vrlo široko, a i iz bibliografije koja je korištena prilikom izrade ove zbirke vidimo da sržnim problemima društvenog života crkveno Učiteljstvo pristupa s velikom brigom.
Ono što se ovime nudi nisu znanstvena rješenja za gospodarske i socijalne probleme, nego skup ideala i moralnih vrijednosti kojih "primjena u gospodarskim, političkim i socijalnim datostima može dovesti do mira za sve, istinskog ljudskog razvoja i oslobođenja ljudi od potlačenosti i nasilja."

Donosimo ovdje sažetke pojedinih poglavlja po naslovima. Ovi sažeci objavljivani su i u hrvatskom tjedniku "Fokus".

IZ SADRŽAJA:

ČLANAK 1:
BIT KATOLIČKOG SOCIJANOG NAUKA

ČLANAK 2:
LJUDSA OSOBA

ČLANAK 3:
OBITELJ

ČLANAK 4:
SOCIJALNI POREDAK

ČLANAK 5:
ULOGA DRŽAVE

ČLANAK 6:
GOSPODARSTVO

ČLANAK 7:
RAD I PLAĆE

ČLANAK 8:
SIROMAŠTVO I DOBROČINSTVO

ČLANAK 9:
OKOLIŠ

ČLANAK 10:
MEĐUNARODNO ZAJEDNIŠTVO

Knjiga u pdf obliku

O NAMA
STATUT
SOCIJALNI NAUK CRKVE
IZDANJA
LINKOVI
KONTAKT
PISMOHRANA
 

POČETNA | O NAMA | STATUT | SOCIJALNI NAUK CRKVE | IZDANJA | LINKOVI | KONTAKT | PISMOHRANA