POČETNA
Socijalna akademija
je nevladina, nestranačka i neprofitna udruga građana koja teži stvaranju socijalno i gospodarski uravnoteženoga društva, primjenom vrjednota, hijerarhije vrjednota i načela socijalnoga nauka Crkve.

Vizija:
Uravnoteženi socijalno-gospodarski model društva utemeljen na uspostavi i očuvanju vrijednosnoga poretka i institucionaliziranog socijalno-gospodarskog partnerstva.

Misija:
Biti vodeća kreativna i multidisciplinarna udruga znanstvenika, gospodarstvenika, stručnjaka i studenata raznih struka, koji zajednički promišljaju razvoj društva, države i gospodarstva u duhu socijalnoga nauka Crkve.

Ciljevi:
Ustroj i provedba raznolikih programa na svim područjima društvenoga i javnoga života s ciljem zaštite dostojanstva ljudske osobe i promicanja vrjednota i načela koja proizlaze iz socijalnoga nauka u svrhu stvaranja zdravoga, humanoga, demokratskoga i pluralnoga društva mira, blagostanja, sigurnosti i stabilnosti.

Izdavačka djelatnost:
Akademija je utemeljila tvrtku Solidarizam d.o.o. čija je svrha posredstvom medija omogućiti promicanje i ostvarivanje ideja i djelatnosti Akademije. Na tom planu ostvaren je projekt: Hrvatski tjednik Fokus

Članovi:
Članovi Akademije su državljani Republike Hrvatske, kao i inozemni državljani, koji su svojom misijom i djelovanjem zainteresirani za postizavanje ciljeva Akademije i prihvaćaju njezin Etički kodeks.

Ustroj:
Akademija djeluje kao cjelina, a organizirana je u odjele i podružnice. Odjeli su: socijalni, gospodarski, pravni, politološki, kulturološki, ekološki i teorijsko duhovni.

Suradnja:
Akademija se može udruživati ili surađivati s domaćim i međunarodnim udrugama ili organizacijama čiji su ciljevi u skladu s ciljevima Akademije.

O NAMA
STATUT
SOCIJALNI NAUK CRKVE
IZDANJA
LINKOVI
KONTAKT
PISMOHRANA
 

POČETNA | O NAMA | STATUT | SOCIJALNI NAUK CRKVE | IZDANJA | LINKOVI | KONTAKT | PISMOHRANA