POČETNA

PIO XI.
6.II.1922. - 10.II.1939.

Benediktov nasljednik Pio XI. počet će svoje socijalno naučavanje enciklikom o miru "Ubi arcano" (23. XII. 1922). Nakon ratnih sukoba nastupili su socijalni nemiri i revolucionarni pokreti. Ujedno Pio XI. kritizira neiskreno sklopljen mir voljom pobjednika, upozorava na teorije i pokrete sklone nasilju, na materijalizam i hedonizam i, napokon, na bezvjerje kao uzrok svih zala. U Europi se tada pojavljuju totalitarni sistemi modernoga tipa: u Italiji fašizam, u Rusiji boljševizam, a u Njemačkoj nacionalsocijalizam. Presizanja talijanskog fašizma Pio XI. osudio je u enciklici "Non abbiamo bisogno" 1931. Godine 1937., u razmaku od samo pet dana, osudio i nacionalsocijalizam enciklikom "Mit brennender Sorge" (14. III. 1937.) i bezbožni komunizam enciklikom "Divini Redemptoris" (19. III. 1937).
No veliki trenutak Pija XI. bit će kad se 1931. bude obilježavala četrdeseta obljetnica enciklike "Rerum novarum". Situacija je bila vrlo teška. Uz totalitarne režime u Europi, svijetom je vladala teška ekonomska depresija. Pio XI. tom će prigodom izdati veliku encikliku "Quadragesimo anno" (15. V. 1931). Dok je Lav XIII. u svojoj enciklici raspravljao o "radničkom pitanju", dotle će se enciklika Pija XI. baviti općom obnovom društvenoga poretka.
Pio XI. obratio se isusovačkom generalu Ledochowskom da u Družbi Isusovoj pronađe nekoga kojemu bi povjerio zadaću pisanja nove enciklike. Ledochowski je pomislio na mladog profesora Oswalda von Nell-Breuninga, koji je dvije godine ranije bio doktorirao tezom o moralnosti burzovnih transakcija te je već bio stekao neko ime u njemačkim katoličkim krugovima. Oswald Nell-Breuning morao je raditi sam i u potpunoj tajnosti: ni njegov provincijal ni kućni superior nisu smjeli znati što priprema. Ipak je on nastojao posredno dobiti neka mišljenja, kad bi u diskusijama s jednom skupinom zainteresiranih za socijalne probleme nabacivao određena pitanja za koja je samo on znao kamo ciljaju. Štoviše, Nell-Breuning iskreno priznaje da glavne ideje potječu od njegova redovničkog subrata Gustava Gundlacha. Oni su obojica potjecali iz škole socijalnog filozofa i nacionalnog ekonoma isusovca Heinricha Pescha (1854-1926), čija su djela imala velik utjecaj početkom stoljeća.
Ideje iznesene u "Quadragesimo anno" kao da otvaraju "treći put" između socijalizma i liberalnog kapitalizma. Doduše, Pio XI. će smatrati da kapitalizam nije "po sebi loš", ali iznesena gledišta duboko ga mijenjaju.
Enciklika "Quadragesimo anno" ima pred sobom moderno industrijsko društvo te vodi računa o klasnoj podvojenosti u društvu.

O NAMA
STATUT
SOCIJALNI NAUK CRKVE
IZDANJA
LINKOVI
KONTAKT
PISMOHRANA
 

POČETNA | O NAMA | STATUT | SOCIJALNI NAUK CRKVE | IZDANJA | LINKOVI | KONTAKT | PISMOHRANA