POČETNA

SOCIJALNI NAUK CRKVE

Društveni nauk Crkve razvio se u XIX. stoljeću u doba susreta Evanđelja s modernim industrijskim društvom. Treba imati na umu da socijalni nauk Crkve nije neki treći put između liberalističkog kapitalizma i marksističkog kolektivizma, on je zasebna kategorija. On nije neka ideologija, već brižljivo izrađena formulacija rezultata pomnog razmišljanja o složenoj zbilji ljudske egzistencije u društvu i na međunarodnoj razini, i to u svijetlu vjere i crkvene predaje. Njegov je cilj da zbilju protumači, pri čemu ispituje je li u skladu ili ne sa smjernicama evanđeoskog učenja o čovjeku, te da na temelju toga pruži putokaz kršćanskog življenja.

DESET TEMELJNIH NAČELA KATOLIČKOGA SOCIJALNOG NAUKA

Ovdje možete pronaći sažetke socijalnog učenja pojedinih papa kao i ostalih dokumenata Svete Stolice.

PAPE:

Lav XIII.

DOKUMENTI:
O NAMA
STATUT
SOCIJALNI NAUK CRKVE
IZDANJA
LINKOVI
KONTAKT
PISMOHRANA
 

POČETNA | O NAMA | STATUT | SOCIJALNI NAUK CRKVE | IZDANJA | LINKOVI | KONTAKT | PISMOHRANA