U Zagrebu predstavljena knjiga "Kompendij socijalnog nauka Crkve"

U izdanju Kršćanske sadašnjosti iz Zagreba, Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve Hrvatske biskupske konferencije i Komisije HBK "Justitia et pax", iz tiska je izišla knjiga "Kompendij socijalnoga nauka Crkve", kao 9. knjiga u nizu u biblioteci Koncil. Riječ je o publikaciji koju je po nalogu pape Ivana Pavla II. izradilo Papinsko vijeće "Iustitia et pax", a u kojem su na sustavan način iznesena i razložena glavna uporišta tradicionalnog i suvremenog katoličkog socijalnog nauka. Prije ovoga prijevoda, na hrvatskom jeziku, također u izdanju Kršćanske sadašnjosti, u knjizi "Socijalni dokumenti Crkve - Sto godina katoličkog socijalnog nauka" objavljeni su 1991. godine i službeni dokumenti Crkve posljednjih stotinu godina koji se načelno bave socijalnim pitanjima i problematikom. Podijeljen u tri dijela, kroz ukupno 12 poglavlja na 605 stranica, Kompendij iznosi stajališta vezana uz pojedina društvena, gospodarska i politička pitanja. U prvomu od tri poglavlja, Kompendij progovara o planu ljubavi Božje za čovječanstvo, točnije o oslobađajućem Božjem djelovanju u povijesti Izraela, poslanju Crkve i načelima socijalnog nauka Crkve kao i ljudskoj osobi i njezinim pravima. U drugomu dijelu Kompendija obrađena ja tematika obitelji kao životne stanice društva, te se nadalje obrađuju i teme ljudskoga rada, potom gospodarskog života, političke i međunarodne zajednice, a napose pitanje očuvanja okoliša i promicanje mira. Posljednji, treći dio Kompendija posvećen je socijalnom nauku i crkvenom djelovanju.

 

POČETNA | O NAMA | STATUT | SOCIJALNI NAUK CRKVE | IZDANJA | LINKOVI | KONTAKT | PISMOHRANA