Kardinal Renato Martino završio pohod Americi gdje je promicao socijalni nauk Crkve

Rim, 31. 10. 2006. (RV) - Zanimati se za promicanje čovjeka, isticati načela za nov suživot u miru i pravednosti, raditi sa svakom osobom dobre volje kako bi se uspostavili odnosi i humanije ustanove, sve je to dio propovijedanja Evanđelja - kazao je kardinal Renato Raffaele Martino, predsjednik Papinskoga vijeća za pravdu i mir, u svojemu izlaganju na Sveučilištu u Fairfieldu, u Connecticutu, završavajući 9-dnevno putovanje po Sjedinjenim Državama. Bilo je to putovanje obilježeno susretima, konferencijama i liturgijama čija je glavna tema bila socijalni nauk Crkve. U skladu s nedavnim tvrdnjama pape Benedikta XVI. da Crkva nije politički zastupnik, nego kršćanska vjera treba imati punu pripadnost u kulturi našega doba, kardinal je - govoreći o ulozi Crkve u javnome životu - istaknuo kako u Kristovoj poruci ljudska zajednica može pronaći snagu za ljubav prema bližnjemu, suzbijati sve što se protivi životu, prihvatiti bitnu ravnopravnost sviju, boriti se protiv svakoga oblika diskriminacije, te nadvladati cisto individualističku etiku u vidiku civiliziranoga prijateljstva i bratstva. U tom određenju - dodao je kardinal - vjerska je sloboda dobro za društvo. Samostalnost stoljetnih stvarnosti, kako bi doista bila takva, treba jamčiti vjersku slobodu i dopustiti Crkvi izvršavanje njezine zadaće koja ima javnu vrijednost, iako ona nije izravno politička. Tijekom putovanja po Sjedinjenim Američkim Državama, predsjednik Papinskoga vijeća za pravdu i mir govorio je o enciklici "Bog je ljubav" pape Benedikta XVI., te prikazao Kompendij socijalnoga nauka Crkve. Osim toga, na Sveučilištu svetoga Tome u Miamiju, na Floridi, kardinal je dao pregled socijalnoga nauka Crkve od enciklike "Rerum novarum" (Novih stvari) Leona XIII. pa do danas, a u San Franciscu je održao predavanje o pastoralnome pismu američkih biskupa pod naslovom "Gospodarska pravednost za sve", i pritom se posebno osvrnuo na Milenijske ciljeve za razvoj.

POČETNA | O NAMA | STATUT | SOCIJALNI NAUK CRKVE | IZDANJA | LINKOVI | KONTAKT | PISMOHRANA