Kardinal Renato Raffaele Martino, predsjednik Papinskoga vijeća za pravdu i mir, dobitnik je ovogodišnje nagrade nazvane "Martinov pečat"

(14. studenoga 2006. - RV) Kardinal Renato Raffaele Martino, predsjednik Papinskoga vijeća za pravdu i mir, dobitnik je ovogodišnje nagrade nazvane "Martinov pečat", koja mu je predana na blagdan svetoga Martina Tourskoga, u talijanskome gradiću Martina Franca, nedaleko od Taranta. Ovu nagradu, koja se svake dvije godine dodjeljuje međunarodno poznatim ličnostima koje su svojim zalaganjem za pravedniji i mirniji svijet proslavile milosrđe svetoga Martina, kardinal je posvetio djeci, nedužnim žrtvama brojnih društvenih egoizama i prevelikoga broja ratova. Nagrada se sastoji u pečatu, reprodukciji u srebru staroga grba Kanoničke crkve svetoga Martina, s ikonom toga francuskog sveca u njegovome poznatom položaju kako siromahu daje pola svojega plašta. U objašnjenju o razlozima za dodjelu ove nagrade kardinalu Martinu, istaknuta je njegova priznata uloga strpljivoga i upornoga graditelja mira i solidarnosti među narodima, njegova putovanjâ, karitativne inicijative u korist siromašnih, te njegova sposobnost vjernoga prikazivanja duha ljudi južnoga dijela Italije. Primajući priznanje, za koje je zasluge pripisao svim svojim suradnicima u vijeću kojemu je na čelu, kardinal Martino je istaknuo kako dramatični problem bijede više milijardâ ljudi u ovome vremenu globalizacije, neće biti riješen samo kroz sredstva tržišta, financija i tehnologije. Kako kod bogatih narodâ, tako i kod onih siromašnih, čovječanstvu je potrebna kulturna promjena usredotočena na solidarnost i bratsko zajedništvo, kako bi se ozbiljno suočilo sa skandaloznim problemom gladi, i to u svijetu koji je u stanju istraživati svemir, a ne zna kako nahraniti milijune djece; i u svijetu koji potroši milijarde dolara za naoružanje, a nikako se ne odlučuje "mačeve prekovati u plugove, a koplja u srpove" kako bi na zemlji došlo do istinskoga mira - kazao je kardinal Martino.

POČETNA | O NAMA | STATUT | SOCIJALNI NAUK CRKVE | IZDANJA | LINKOVI | KONTAKT | PISMOHRANA