Kompendij socijalnog nauka Crkve stigao do svih kontinenta

Rim, (IKA) - Objavljen 25. listopada 2004. Kompendij socijalnog nauka Crkve preveden je na mnoge jezike i stigao je do svih kontinenta. Do sada je o njemu napisano više od 500 tisuća članaka, komentara, studija, kritika i pohvala. U razgovoru za agenciju Zenit mons. Giampaolo Crepaldi, tajnik Papinskog vijeća za pravdu i mir, rekao je da "ne postoji na svijetu nijedna knjiga s etičkom i ekonomskom tematikom koja bi bila tako raširena i tako raspravljena kao što je Kompendij socijalnog nauka Crkve".

Najviše izdanja Kompendija objavljeno je u Amerikama. U svim američkim državama od Kanade do Argentine, uključujući Kubu, objavljeno je vlastito izdanje Kompendija na engleskom, španjolskom i portugalskom jeziku. Englesko izdanje objavljeno je i u Australiji, Nigeriji i Indiji.

U Europi talijansko izdanje je najprodavanije, a Kompendij je objavljen i u Portugalu, Španjolskoj, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Belgiji, Švicarskoj, Irskoj, Njemačkoj, Hrvatskoj, Poljskoj, Sloveniji, Srbiji, Rusiji, a u pripremi su izdanja u Grčkoj, Bugarskoj, Rumunjskoj i Ukrajini.

U Aziji, osim spomenutog engleskog izdanja u Indiji, Kompendij je preveden na kineski i korejski, a u pripremi je i na Thai jeziku.

U Africi frankofonske i anglofonske biskupske konferencije dogovaraju nacionalna izdanja, a u pripremi je izdanje na arapskom i Swaili jeziku.

Neumorni promicatelj Kompendija predsjednik Papinskog vijeća za pravdu i mir kardinal Renato Martino, nazočan na predstavljanjima Kompendija u mnogim državama, rekao je da je cilj dokumenta "izgradnja humanijeg društva u svjetlu civilizacije ljubavi kao temeljnog zadatka socijalnog nauka Crkve".

POČETNA | O NAMA | STATUT | SOCIJALNI NAUK CRKVE | IZDANJA | LINKOVI | KONTAKT | PISMOHRANA